Gebruik kaatsmuur

Om gebruik te kunnen maken van de kaatsmuren is het mogelijk om in bezit te komen van een sleutel zodat er op elk moment het wallball beoefend kan worden. Deze sleutel geeft alleen toegang tot het kaatsterrein via de deur naast de kaatsmuren.

De sleutel is verkrijgbaar bij:
Frans Boersma
Tel. 06 18992351

Om gebruik te kunnen maken van de kaatsmuren is van toepassing:

 • dat u een borgsom betaalt van € 7,50 en een formulier ondertekent waarmee u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden:
 1. dat zodra u het lidmaatschap van KV Bolsward en/of Buurtvereniging De Blauwpoort beëindigt de sleutel inlevert bij één van de bestuursleden van KV Bolsward.
 2. dat u door de verstrekking van de sleutel automatisch lid wordt van KV Bolsward (dit geldt niet voor leden van Buurtvereniging De Blauwpoort).

Voorts verklaart u ermee bekend te zijn dat:

 1. de verstrekte sleutel alleen mag worden gebruikt voor het gebruik van de kaatsmuur (dus niet voetballen, tennissen, o.i.d.);
 2. u zelf voor ballen zorgt (o.a. verkrijgbaar bij sporthuis AP van der Feer);
 3. de kantine en de kleedkamers niet geopend zijn;
 4. u geen rommel achterlaat op het kaatsveld; rommel ruimt u zelf op;
 5. u alleen gebruik maakt van de kaatsmuur tussen 10.00 en 21.00 uur;
 6. u geen gebruik maakt van de kaatsmuur als de vloer en het kaatsveld nat zijn;
 7. u geen alcoholische dranken meeneemt en/of nuttigt tijdens het gebruik van de kaatsmuur;
 8. u geen andere activiteiten op het kaatsveld ontplooit dan uitsluitend muurkaatsen;
 9. u verder geen overlast veroorzaakt voor de omgeving en voor de kaatsvereniging;
 10. u als u bovenstaande regels overtreedt u de verstrekte sleutel moet inleveren.
 11. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.

Scroll naar boven