Kaatsvereniging Bolsward volgt de richtlijnen die de KNKB verstrekt en de richtlijnen van de gemeente betreffende het coronavirus.

Sinds de laatste persconferentie van de premier is er weer wat mee mogelijk.

Wat is met ingang van heden (16 mei) mogelijk?

Muurkaatsen

De kaatsmuren zijn nu (deels) weer open. Per muur kunnen maximaal twee sporters (alle leeftijden) gebruik maken van de kaatsmuren. Muurkaatsen is niet mogelijk als er andere activiteiten op het kaatsveld plaatsvinden.

Tijdens onderstaande activiteiten kunnen de muren niet worden gebruikt:

 • op maandagen van         17.00 – 20.30
 • op dinsdagen van           19.00 – 20.30
 • op woensdagen van       19.00 – 21.00
 • op donderdagen van     17.00 – 20.30
 • op vrijdagen van             15.30 – 21.00

Voorwaarde is wel dat iedereen zich houdt aan de regels zoals vastgesteld in het protocol voor sporters. Dit is bijgevoegd.

Een aandachtspunt is nog dat de kantine en de kleedkamers dicht zijn.

Individueel trainen

Ook dit is nu weer voor iedereen mogelijk. Let er wel op dat je traint volgens de regels zoals vastgesteld in het protocol voor sporters. Dit protocol is bijgevoegd.

Individueel trainen of in een klein groepje is alleen mogelijk buiten de tijden die genoemd zijn bij het muurkaatsen.

Ook bij deze activiteiten zijn en blijven de kantine en de kleedkamers dicht.

Competitiekaatsen

De KNKB adviseert om het competitiekaatsen weer op te starten. Van de gemeente hebben we toestemming. Het competitiekaatsen voor de senioren kan dus weer los. Dit met ingang van 20 mei a.s. Aanvang 19.00 uur.

Een en ander kan alleen onder een aantal voorwaarden. Dit voorwaarden zijn opgenomen in bijgaand protocol voor competitiekaatsers. Helaas we zijn niet zo van zoveel regeltjes en zoveel verboden, maar momenteel kunnen en mogen we niet anders.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Hou 1½ meter afstand;
 • Geen nazit;
 • Geen publiek;
 • Kantine en kleedkamers zijn en blijven voorlopig dicht;
 • Douchen is dus niet mogelijk;
 • Ga na afloop meteen naar huis;
 • Handel verstandig in lijn met de voorschriften.

We hopen dat we na 1 juni de kantine deels open kunnen doen door een terrasopstelling te maken, maar hierover is nu nog niets bekend.

Ledenwedstrijden

Ledenwedstrijden zijn eerst nog verboden.

Zodra dit wel weer mogelijk is zullen we een (avond)ledenpartij organiseren. Let wel. Deze partij zal alleen gelden voor leden!

Algemeen

De gemeente controleert of we voldoen aan de coronabepalingen. Hou je dus aan de richtlijnen die in de protocollen staan. Anders kan het bovenstaande wel eens van korte duur zijn.

Nog even dit:

 • gebruik je gezond verstand;
 • hou 1½ meter afstand;
 • ga direct na afloop van je activiteit naar huis;
 • kom in sportkleding naar ’t Oordje.
Scroll naar boven