Federatie

Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum wordt er ook in 2023 weer een wedstrijd georganiseerd.

Dit betreft de Brunia partij in Exmorra op zaterdag 15 juli.

Aanvang 11.00 uur.
Het betreft een vrije formatie partij.

Scroll naar boven