De Sûdwest-Fryslân kaatspartij

We tellen af naar 8 juli 2023  (aantal dagen, uren, minuten en seconden):

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

De SúdWest Fryslân kaatspartij was het eerste burgerinitiatief rondom de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de nieuwe gemeente SúdWest Fryslân. De kaatspartij werd op bevrijdingsdag 2010 voor de eerste maal georganiseerd en is sinds 2011 vast onderdeel van het Bolswarder Hoofdklasse Weekend. Na de pandemie is het dit jaar (2023) de 11e editie alweer!

Geef je alvast op voor de SWF partij op zaterdag 8 juli 2023.

Opgave

Iedereen uit de gemeente SúdWest Fryslân kan meedoen aan de SúdWest Fryslân kaatspartij en opgave kan zowel per partuur als individueel zoals aangegeven in het reglement. Per partuur kan 1 gastspeler van buiten de gemeente worden opgesteld. Opgave is mogelijk tot donderdagavond 6 juli 19:00 uur. De inleg is € 15,00 per partuur en wordt bij aanmelding bij start van de wedstrijddag voldaan. 

Opgave per partuur
Stuur een email naar opgave@kvbolsward.nl met als onderwerp Opgave SWF Partij – Partuur en vermeld:
1. Naam van de deelnemers (Voornaam,  Achternaam, Woonplaats)
2. E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van het partuur
3. Herenparturen dienen voorkeur voor A, B of C klasse aan te geven.
4. Indien van toepassing de naam van de sponsor van het partuur (€ 10,00 extra per partuur).

Opgave individueel
Stuur een email naar opgave@kvbolsward.nl met als onderwerp Opgave SWF Partij – Individueel en vermeld:
1. Voornaam, Achternaam, Woonplaats & E-mailadres.

Deelnemende parturen en kaatsers zullen worden hier vermeld op de website. De wedstrijdlijst zal na afloop van de loting worden gepubliceerd op de website.

 

Link naar voormalige website (2010 t/m 2019): https://sites.google.com/site/sudwestfryslanpartij/informatie

Opgaves tot nu toe (30 mei 2023):

1. Jelmer de boer, Drylst
    Menno Sweering, Folsgeare
    Jeska Terpstra, Easterein

2. Partuur sponsor: Aannemersbedrijf P.F. van Zuiden
Cor van Zuiden Bolsward
Peter van Zuiden Bolsward
Jelle Cnossen  Bolsward

3. Inge Blanke      Bolsward
    Noa Elzinga      Bolsward
    Eline van Dijkhuizen   Nijland

4. Partuur sponsor: Stralend – energiek
Hilda Tjepkema  Ferwerd
Judy Bergstra  Easterein
Idske Zijlstra  Drylts

5. Partuur sponsor: JDJ lease
      Bianca vd veen Leeuwarden
      Wiljo Sybrandy Dearsum
      En nog nader te bepalen

6. Rianne Stremler  Exmorra
     Akkelys Hiemstra  Exmorra
     Nynke Kuiper  Exmorra

7. Gert-Jan Jorna Bolsward (alias ‘De Brand’)
     Rene Tiesma Bolsward (alias ‘Tunno Schurer’)
    Jurgen Buren Oisterwijk (alias ‘de Hotze’)

8. Hilde Koopmans Exmorra
     Gerda Strikwerda Exmorra
     Jelly Kuiper Allingawier

9. Matty Brandsma-Noordmans Pingjum
Marije Brandsma Pingjum
Geartsje Stegenga Makkum 

10. Ferdinand van der Zee
        Johan van de Zee
        Sybren Spijksma

11. Partuur sponsor: Knol Cleaning & Coating
      Ane-Jan Knol
      Johan Bloemhof
      René Nieuwenhuis

12. Iris Bouwhuis Schettens
      Jennifer Haga Bolsward   Jenkelien Reinsma Bolsward

13. Ans Tuinier  Hemrik
       Miranda Waringa Hemrik
       Anna Rikst Punter

14. Anne Brouwer (Arum)
      Geanna Faber (Arum)
      Judith Bosch (Arum)

  15. Eric Ypma uit Bolsward
         Gerard van Malsen uit Makkum
         Lucas Postma uit Dronrijp

  16. Partuur Sponsor: Bakkerij de Witte
          Lars Breeuwsma
         Sytse de Witte
         Julian Faber

17. …..

Scroll naar boven