WIJZIGINGEN WEDSTRIJDAGENDA 2023

Door verschillende redenen zijn er enkele wijzigingen in de wedstrijdagenda van dit veldseizoen opgetreden. Ik zal ze hierna even noemen.

Diekje-partij verplaatst van zondag 4 juni naar zondag 20 augustus

Op zondag 4 juni kon de Diekje-partij geen doorgang vinden, omdat er (veel) te weinig deelnemers waren aangemeld. Wij gaan het op zondag 20 augustus nog eens proberen. Aanmelding kan als partuur en als eenling plaatsvinden. Bij de aanmelding als partuur geldt dat het partuur moet bestaan uit een A-, B- en C-kaats(t)er, het be-stuur beoordeelt of de sterkte van het partuur niet uit de pas loopt met de bedoeling van een ledenpartij. Ook kan men zich gewoon als eenling opgeven voor deze partij. Het bestuur stelt dan door loting vast in welk partuur de eenlingen kaatsen.

De partij begint om 11.00 uur, de inleg is slechts 3 euro per persoon, voor dit bedrag kun je een prachtige en gezellige kaats(mid)dag beleven. Dus twijfel geen moment en zorg dat je er tijdens deze partij bij bent!!

Vrijdag 7 juli geen Hoofdklasse Dames, maar Junioren Dames

Door diverse perikelen rond de competitie voor de Junioren Dames en Heren kon alleen de partij voor Junioren Heren doorgang vinden op vrijdag 9 juni. De partij voor Junioren Dames die eerst ook voor deze dag op het programma stond is in overleg met de K.N.K.B. verplaatst naar vrijdag 7 juli en komt daarmee in de plaats van de oorspronkelijk op deze datum geplande partij voor de Hoofdklasse Dames. De partij voor de Junioren Dames gaat dan om 16.30 uur van start! De partij voor de Hoofdklasse Dames wordt dit jaar niet meer ingehaald.

Ouder-kind-partij vindt plaats op zondag 10 september

De ouder-kind-partij stond oorspronkelijk voor zondag 23 april op het programma. Voor die dag hadden zich echter te weinig deelnemers aangemeld en daarom is toen besloten tot afgelasting van deze activiteit. Op zondag 10 september, aanvang 12.00 uur, gaat de ouder-kind-partij in de herkansing. Gehoopt wordt op een grote deel-name, zeker ook omdat de jeugdcommissie op deze middag na afloop van de partij niet alleen de prijsuitreiking van het ouder-kind kaatsen wil doen, maar ook de prijs-uitreiking van het competitiekaatsen en bekend wil maken wie dit jaar de winnaar of winnares van de Klaas Kingmatrofee is geworden. De inleg voor de ouder-kind-partij bedraagt 2 euro.

Geen kaatsende ouder tot je beschikking? Kijk dan even om je heen of vraag één van de trainers of er vervang(st)ers zijn te vinden.

 

Bolsward, juni 2023, Roel Venema (wedstrijdsecretaris).

Scroll naar boven