Winst in Bolsward voor Broersma, Bos en Visser

Het ging in Bolsward vandaag waar de eerste klasse vrije-formatie werd verkaatst over punten voor de ranking, hoe je punten kon krijgen zonder te kaatsen en hoe je punten kwijt kon raken door wel te kaatsen. 17 parturen achtten zich kansrijk genoeg om een prijsje in de wacht te slepen en gaven zich dus ook op voor de wedstrijd.

Allereerst werd er om 10.00 uur een minuut stilte voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne en voor het overlijden van erelid van kv Bolsward Frans van der Hauw afgelopen donderdag. Van der Hauw maakte meer dan 20 jaar deel uit van het bestuur van de kaatsvereniging waarvan het merendeel als penningmeester.

Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser wisten in een meer spannende dan goede finale met alles aan de hang te winnen van partuur Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Rick Poortstra. Op die stand bracht Poortstra de bal buiten de lijnen, nadat partuur Van Zuiden in de finale een 5-2 voorsprong verspeelde. Poortstra was degene die vorig jaar de partij wist te winnen met Enno Kingma en Dylan Drent. Nu moest hij dus genoegen nemen met de premie. Verder was er nog een derde prijs voor Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra.

Partuur Broersma won in de eerste omloop overtuigend van Elgar Boersma, Frederik van der Meij en Roel Hoekstra (5-2 en 6-4). Na een staand nummer in de tweede omloop was het in de derde omloop tegen Site en Franke Ferwerda en Marinus Grond alle hens aan denk. Pas op 5-4 en 6-4 sleepte Broersma cs. de winst binnen. In halve finale hadden de latere prijswinnaars geen kind aan de derde prijswinnaars Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra (5-1 en 6-4), die waren uitgekaatst na de inspanningen van de vorige dag.

Van Zuiden en zijn maten kwamen in de finale door de winst op Arnold Zijlstra, Tsjerk Elzinga en Hillebrand Visser in de eerste omloop (5-5 en 6-0), door winst in de tweede omloop op Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin, door winst in de derde omloop op Jelle Attema, Jan Sipke Tuinman en Lennart Adema en de derde omloop en een staand nummer in de halve finale.

eerste klasse 2014

Scroll naar boven