Wintertraining 2023 senioren

Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld kan worden dat de training door de deel­nemers elk jaar als zeer positief is ervaren. Bovendien zijn de zaken organisa­to­risch steeds prima verlopen. Daarom heeft het bestuur besloten ook in 2023 weer een winter­training te organiseren. Helaas hebben we dit jaar niet het gebruikelijke aantal zondagen (8 of 9) toegewezen gekregen van de gemeente. Daarom kan er slechts op 6 zondagen worden getraind.

De wintertraining vindt in 2023 plaats op de volgende data:

  • zondag 26 februari;          zondag 5 maart;
  • zondag 12 maart;              zondag 19 maart;
  • zondag 26 maart;              zondag 3 april.

Er wordt elke keer getraind van 10.00 tot 12.00 uur. Verzocht wordt tijdig aanwezig te zijn. De training start met een warming-up. Daarna wordt getraind op opslag- en uitslagvaardigheden. Elke training wordt besloten met een partij waarvoor meer dan een uur is uit­getrokken. De uitslagen van deze trainingspartijen worden verwerkt in het spek- en bonenklassement. De winnaar van dit klassement ontvangt een pot bruine bonen met spekjes en appelmoes. Uiteraard staat het kaatsplezier voorop!

De kosten van de training zullen volledig worden omgeslagen op de deelnemers. Om een indruk te geven: bij gemiddeld 10 deelnemers kost de training 3,15 euro per deelnemer per uur, bij 15 deelnemers kost de training 2,75 euro per deelnemer per uur, bij gemiddeld 20 deelnemers is dat 2,35 euro per deelnemer per uur.

Na afloop van de wintertraining ontvangen de deelnemers een rekening waarop staat wanneer en hoe vaak is deelgenomen en wat de totale kosten zijn. Het be­­drag van deze rekening dient daarna binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL47 RABO 030.87.56.029 ten name van de Kaatsvereniging “Bolsward” met de omschrijving wintertraining 2023.

Aanmelding voor de training is niet nodig. Gewoon zorgen dat je aanwezig bent en je doet mee!

Roel Venema neemt namens het bestuur de organisatorische gang van zaken voor zijn rekening.

Geef je op door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Ik geef mij op voor: Wintertraining 2023 senioren
Scroll naar boven