Wintertraining senioren 2024

Beste kaatsvriend(in),

Sinds 2001 wordt een wintertraining voor seniorenleden georganiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld kan worden dat de training door de deelnemers elk jaar als zeer positief is ervaren. Bovendien zijn de zaken organisatorisch steeds prima verlopen. Daarom heeft het bestuur besloten ook in 2024 weer een wintertraining te organiseren. Er kan dit jaar op 7 zondagmorgens worden getraind. Dat hadden er 8 kunnen zijn, maar ons bestuur heeft besloten voor het eerst in jaren weer een zaalkaatswedstrijd voor senioren (vanaf 14 jaar) te organiseren en wel op zondagmiddag 25 februari.

De wintertraining vindt in 2024 plaats op de volgende data:

  • zondag 4 februari;
  • zondag 11 februari;
  • zondag 18 februari;
  • zondag 3 maart;
  • zondag 10 maart;
  • zondag 17 maart;
  • zondag 24 maart.

Over de zaalkaatswedstrijd voor senioren worden jullie nog verder geïnformeerd op onze website.

Er wordt elke keer getraind van 10.00 tot 12.00 uur. Verzocht wordt tijdig aanwezig te zijn. De training start met een warming-up. Daarna wordt getraind op opslag- en uitslagvaardigheden. Elke training wordt besloten met een partij waarvoor meer dan een uur is uitgetrokken. De uitslagen van deze trainingspartijen worden verwerkt in het spek- en bonenklassement. De winnaar van dit klassement ontvangt een pot bruine bonen met spekjes en appelmoes. Uiteraard staat het kaatsplezier voorop!

De kosten van de training zullen volledig worden omgeslagen op de deelnemers. Om een indruk te geven: bij gemiddeld 10 deelnemers kost de training 3,15 euro per deelnemer per uur, bij 15 deelnemers kost de training 2,75 euro per deelnemer per uur, bij gemiddeld 20 deelnemers is dat 2,35 euro per deelnemer per uur.

Na afloop van de wintertraining ontvangen de deelnemers een rekening waarop staat wanneer en hoe vaak is deelgenomen en wat de totale kosten zijn. Het bedrag van deze rekening dient daarna binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL47 RABO 030.87.56.029 ten name van de Kaatsvereniging “Bolsward” met de omschrijving wintertraining 2024.

Aanmelding voor de training is niet nodig. Gewoon zorgen dat je op tijd aanwezig bent en je doet mee!

Roel Venema neemt namens het bestuur de organisatorische gang van zaken voor zijn rekening.

Scroll naar boven